Oferta

Medycyna Pracy


MedPolonia oferuje Państwu kompleksową opiekę indywidualną pracowników w zakresie medycyny pracy.

Umożliwiamy konsultacje lekarzy medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia, wpisem do książeczki sanitarno-epidemiologicznej, konsultacje lekarzy specjalistów w zależności od stanowisk pracy.

Wszystkie badania wykonujemy szybko i profesjonalnie, tego samego dnia w jednym miejscu! 

MedPolonia8.jpg

Rodzaje badań:

Badania wstępne

 • nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy,
 • pracowników po zmianie stanowiska pracy,
 • jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy - wystąpią nowe narażenia.

Badania okresowe

 • osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badania kontrolne

 • każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie Medycyny Pracy (z późniejszymi zmianami) pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną. Umowa między danym świadczeniodawcą a pracodawcą jest podstawą do wykonywania świadczeń zdrowotnych przez daną jednostkę medyczną.

Poza standardowymi badaniami medycyny pracy oferujemy również:

 • obsługę zakładów pracy chronionej z wymogami tego typu podmiotów,
 • analizę/wizytację stanowisk pracy, zmniejszenie szkodliwych warunków pracy,
 • akcje profilaktyczne w zakładach pracy dedykowane danej firmie (realizowane na zlecenie i przy współpracy pracodawcy), np. szczepienia przeciw grypie,
 • badania dla osób ubiegających się o prawo jazd.

Zakres badań w ramach Medycyny Pracy:

Badania lekarza specjalisty:

 • konsultacja lekarza medycyny pracy z wydaniem zdolności do pracy
 • konsultacja okulisty medycyny pracy
 • konsultacja neurologa medycyny pracy
 • konsultacja laryngologa medycyny pracy

Inne badania diagnostyczne:

 • EKG spoczynkowe
 • cholesterol całkowity
 • glukozę
 • psychotesty
 • badanie słuchu przy pomocy audiometru
 • próby wibracyjne
 • spirometrię

Wykonujemy również badania PSYCHOTECHNICZNE dla:

 • Kierowców zawodowych
 • Osób ubiegających się o prawo jazdy oraz przedłużających jego ważność
 • Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów
 • Kierowców wykonujących przewóz osób i przewóz towarów
 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Kierowców skierowanych na badania psychologiczne:
 • z powodu jazdy pod wpływem alkoholu
 • z powodu przekroczenia limitu punktów
 • osób po wypadkach komunikacyjnych
 • Przedstawicieli handlowych i innych pracowników kierujących pojazdami służbowymi w kat. B,
 • Kierowców skierowanych na badanie psychologiczne przez lekarza
 • Osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej, np. operatorów żurawia, koparki, wózka widłowego i innych maszyn

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 oraz pocztą elektroniczną:

506 759 645, arkadiusz.jablonski@medpolonia.pl

506 374 977, angelika.kulakowska@medpolonia.pl

Umawianie wizyt: 61 66 43 300