Zgłoś się do neurologopedy, jeśli:

 1. Dziecko ma problem z mową: dwu, trzyletnie dziecko nie mówi lub mówi bardzo mało, niewyraźnie
 2. Dziecko ma problem z jedzeniem: nie przyjmuje pokarmów o określonej konsystencji, gryzienie, połykanie i żucie sprawia mu kłopot, nie lubi spożywać twardych pokarmów woli miksowane i papkowate pokarmy
 3. Dziecka ma ciągle uchyloną buzię, nadmierne ślinienie się
 4. Dziecko było karmione sondą i jest wcześniakiem
 5. Dziecko urodziło się ze skomplikowanej ciąży o nieprawidłowym przebiegu, z trudnościami okołoporodowymi
 6. Dziecko ma zdiagnozowane zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienie psychoruchowe,
 7. ktoś z Twoich bliskich ma zaburzenia mowy po udarze (afazja) lub urazie mózgu
 8. ktoś z Twoich bliskich mówi niepłynnie, powtarza sylaby, wyrazy, jąka się

W diagnozie neurologopedycznej dziecka ocenie poddawane są:

 1. budowa i funkcjonowanie aparatu mowy
 2. odruchowe reakcje oralne, ich rozwój i rozwinięcie
 3. oddychanie
 4. napięcie mięśniowe okolicy oralnej
 5. połykanie, gryzienie i żucie
 6. umiejętności prelingwalne
 7. mowa bierna i czynna

W diagnozie neurologopedycznej dorosłych, ocenie podlegają:

 1. mowa spontaniczna
 2. zdolność nazywania
 3. zdolność powtarzania
 4. rozumienie mowy
 5. czytanie
 6. pisanie