Oferta Przychodni Starołęcka 42

Zaświadczenie lekarskie dla kandydatów do Policji i Straży Pożarnej


Zaświadczenie Lekarskie dla Kandydatów do służby w Policji lub Państwowej Straży Pożarnej

Od 1 października 2018 r. w Przychodni MedPolonia przy ul. Starołęckiej można uzyskać Zaświadczenie Lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych kandydatów do służby w Policji lub PSP.

Cena konsultacji, badania EKG i ciśnienia RR - 150,00 zł

Kontakt: 61 22 75 810

firefighter-484541_1920.jpg

 

Zaświadczenie Lekarskie dla Kandydatów do służby w Policji

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, kandydat do służby przystępuje do testy sprawności fizycznej po okazaniu Zaświadczenia Lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawionego nie wcześniej niż 14 dni przed dniem przystąpienia do tego testu (§22).

Zaświadczenie Lekarskie dla Kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat do służby przystępuje do testy sprawności fizycznej po okazaniu Zaświadczenia Lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu (§9 ust.1).