Sprawdź wszystkie promocje

Neurologopedia


Neurologopedia to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Neurologopeda zajmuje się przede wszystkim terapią mowy u dzieci i osób niemówiących oraz terapią karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia.

dreamstime_xl_86609045.jpg

Zgłoś się do neurologopedy, jeśli:

1. Dziecko ma problem z mową: dwu, trzyletnie dziecko nie mówi lub mówi bardzo mało, niewyraźnie

2. Dziecko ma problem z jedzeniem: nie przyjmuje pokarmów o określonej konsystencji, gryzienie, połykanie i żucie sprawia mu kłopot, nie lubi spożywać twardych pokarmów woli miksowane i papkowate pokarmy

3. Dziecka ma ciągle uchyloną buzię, nadmierne ślinienie się

4. Dziecko było karmione sondą i jest wcześniakiem

5. Dziecko urodziło się ze skomplikowanej ciąży o nieprawidłowym przebiegu, z trudnościami okołoporodowymi

6. Dziecko ma zdiagnozowane zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienie psychoruchowe, 7. ktoś z Twoich bliskich ma zaburzenia mowy po udarze (afazja) lub urazie mózgu

8. ktoś z Twoich bliskich mówi niepłynnie, powtarza sylaby, wyrazy, jąka się

 W diagnozie neurologopedycznej dziecka ocenie poddawane są:

1) budowa i funkcjonowanie aparatu mowy

2) odruchowe reakcje oralne, ich rozwój i rozwinięcie

3) oddychanie

4) napięcie mięśniowe okolicy oralnej

5) połykanie, gryzienie i żucie

6) umiejętności prelingwalne

7) mowa bierna i czynna

 W diagnozie neurologopedycznej dorosłych, ocenie podlegają:

1) mowa spontaniczna

2) zdolność nazywania

3) zdolność powtarzania

4) rozumienie mowy

5) czytanie

6) pisanie