Ochrona Danych Osobowych

PACJENT ⇓                  PRACOWNIK ⇓

 

Szanowni Państwo,

Administratorem danych osobowych jest Med-Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Obornickiej 262.

Informacje szczegółowe dotyczące zagadnienia związanego z ochroną danych osobowych znajdują się w zakładkach PACJENT oraz PRACOWNIK.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: odo@medpolonia.com.pl