Formularze do pobrania

WYCIĄG Z REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO MEDPOLONII

A – ZGODA NA ZABIEG OPERACYJNY (dla wszystkich operacji oprócz wymienionych w punkcie B)

CHIRURGIA OGÓLNA

LARYNGOLOGIA

GINEKOLOGIA

ORTOPEDIA

C – ZGODA NA ZABIEG AMBULATORYJNY

D – UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU/WYSŁANIA WYNIKÓW BADAŃ

E - WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

F - OŚWIADCZENIE/UPOWAŻNIENIE PACJENTA (PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO)

G - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA NFZ STAROŁĘCKA 42