Badania kliniczne

Dla Pacjenta


Przed przystąpieniem do badania klinicznego pacjent informowany jest o jego celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia, spodziewanych korzyściach oraz możliwym ryzyku. W każdym momencie uczestnik ma prawo do wycofania swojej zgody na udział w badaniu i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji.

baner_5.jpg

Uczestnictwo w badaniu klinicznym jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.

W takim przypadku nadal posiada prawo do leczenia uznanego za standardowe. 

Co zyskuje uczestnik badania klinicznego?

Główną korzyścią dla pacjenta biorącego udział w badaniu jest dostęp do innowacyjnego leczenia produktem badanym, który nie jest jeszcze powszechnie dostępny. Pacjent jest pod stałą opieką medyczną, w krótkich odstępach czasu odbywają się wizyty monitorujące stan zdrowia uczestnika. W trakcie ich trwania przeprowadzany jest szereg badań kontrolujący wpływ terapii na organizm. Pacjent nie ponosi kosztów związanych z badaniem klinicznym. Wszystkie leki, badania laboratoryjne i diagnostyczne oraz wizyty kontrolne opłaca Sponsor. W większości przypadków zwracane są także koszty dojazdów pacjenta do ośrodka. Każdy uczestnik przyczynia się do rozwoju medycyny i nowoczesnego leczenia chorób, w przypadku których, obecnie lekarze są bezradni. 

Jakie są zobowiązania uczestnika biorącego udział w badaniu?

Po wyrażeniu Świadomej Zgody, pacjent powinien dostarczyć informacje o przebytych chorobach i obecnym stanie zdrowia. Ma również obowiązek zgłaszania się na wszystkie umówione wizyty do ośrodka, w przypadku, gdy nie może przyjść na wizytę powinien poinformować ośrodek telefonicznie. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń lekarza prowadzącego oraz zgłaszać wszelkie działania niepożądane, jakie wystąpiły w trakcie terapii.

Prowadzimy badania kliniczne dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC)

2_PosterFlyer_MPDL3280A_PROGRAM_30May2015_v10_PLRAMLAU_kopiuj.jpg 

Kontakt do Działu Badań Klinicznych:

tel.: 61 656 17 00

e-mail: badania.kliniczne@medpolonia.pl