Badania kliniczne

Informacje ogólne


Współczesna medycyna nieustannie się rozwija. Dzięki badaniom nad nowymi preparatami, które mogą w przyszłości zostać wykorzystane w leczeniu, możliwe jest przeciwdziałanie rozwijającym się chorobom. Substancje, które najlepiej rokują zostaną przebadane na ludziach, podczas trwania badań klinicznych. Pozwoli to znaleźć innowacyjne sposoby leczenia lub polepszyć dotychczasowe metody.

lab-iStock_000009534994Larg.jpg

 

Zanim Ośrodek przystąpi do działań związanych z przeprowadzeniem badania klinicznego, musi przejść szereg kontroli. Wszystkie procedury powinny odbywać się przy uwzględnieniu maksymalnego bezpieczeństwa pacjenta. Minister Zdrowia, Komisja Bioetyczna, a także Centralna Ewidencja Badań Klinicznych w Warszawie przed wyrażeniem zgody na odbycie się badania, rozpatrują czy korzyści dla chorego płynące z udziału w takim projekcie są większe, niż potencjalne ryzyko związane z działaniem niepożądanym badanego produktu.

Ośrodek podejmujący się takiego przedsięwzięcia zobowiązany jest przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) oraz stworzyć dogodne warunki dla pacjentów.

Sponsorami badań są firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne,  które starają się dowieść o skuteczności i bezpieczeństwie nowego leku lub sposobu leczenia w danej jednostce chorobowej. W większości przypadków zwracane są także koszty dojazdów pacjenta do ośrodka. Każdy uczestnik przyczynia się do rozwoju medycyny i nowoczesnego leczenia chorób, w przypadku których, obecnie lekarze są bezradni.

Bezpośredni kontakt z Działem Badań Klinicznych:

tel.: 61 656 17 00

e-mail: badania.kliniczne@medpolonia.pl