Badania kliniczne

Oferta dla Badaczy


Ośrodek MedPolonia proponuje współpracę w ramach realizacji badań klinicznych - m.in. przez udostępnienie szeroko rozumianej infrastruktury szpitala na potrzeby pracy Głównych Badaczy i zespołów badawczych. Oferujemy również usługi doświadczonego w badaniach klinicznych personelu naszego szpitala  w tym pielęgniarek przeszkolonych w zakresie pobierania i wysyłki próbek do laboratorium centralnego, diagnosty laboratoryjnego opracowującego próbki przed ich wysyłką zgodnie z wytycznymi protokołu oraz farmaceuty sprawującego nadzór nad lekiem badanym. Do Państwa dyspozycji pozostają również pracownicy działu badań klinicznych, którzy zajmują się logistyką badania klinicznego, w tym umawianiem procedur, odbieraniem wyników badań, odbieraniem przesyłek itp. 

Clinade-Clinical-Research.jpg

 

W wykonywaniu specjalistycznych procedur wymaganych protokołem badania współpracujemy ze specjalistami na stałe konsultującymi w naszej przychodni oraz korzystamy z pracowni diagnostycznych mieszczących się w naszym budynku. Mamy też możliwość wykonania innych procedur diagnostycznych realizowanych w podmiotach zewnętrznych  współpracujących z nami na podstawie zawartych - umów ramowych.

Pracownie diagnostyczne w lokalizacji naszego budynku to m.in.:

 • Pracownia Kardiologiczna z możliwością wykonania: Elektrokardiogarfii spoczynkowej, Elektrokardiogarafii wysiłkowej, Holtera EKG,  Holtera RR
 • Pracownia Ultrasonografii
 • Pracownia RTG
 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego,
 • Pracownia Endoskopii (gastroskopia,  kolonoskopia)
 • Pracownia Spirometrii
 • Pracownia Audiometrii
 • Laboratorium Diagnostyczne 
 • Pracownia Leku Cytostatycznego

Pracownie zewnętrzne:

 • Pracownia Scyntygrafii
 • Pracownia Tomografii Komputerowej 

Kompleksowe leczenie działań niepożądanych leku badanego realizujemy:

a)  ambulatoryjnie: przy współpracy z naszymi specjalistami w przychodni,

b)  z hospitalizacją na oddziale szpitalnym znajdującym się w strukturach naszego szpitala lub w ramach umowy podpisanej  z publicznym wielospecjalistycznym szpitalem na hospitalizacje w wyspecjalizowanych oddziałach.

Kontakt do Działu Badań Klinicznych:

tel.: 61 656 17 00

email: badania.kliniczne@medpolonia.pl